Kostnader

Kostnader ved gravferd

Prisliste for varer og tjenester 2016

Prisliste 2017

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimumspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

Generell informasjon om priser:

En gravferd består av mange elementer, og det kan være krevende å få full oversikt.
Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag.
Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser

(eksemplene gjelder kommunene Lenvik, Tranøy, Berg, Torsken, Sørreisa, Målselv, Bardu og Dyrøy)

Varer/tjenesterMin.Maks.
Sum:15 670,-49 192,-
Kiste med utstyr og svøp3680,-20 540,-
Nedlegging i kiste og stell1200,-1200,-
Transport av tom kiste til dødssted700,-700,-
Assistanse i seremonien1500,-1500,-
Kjøring seremonisted/gravlund2690,-8500,-
Lys/utstyr i seremonien490,-1490,-
Program til seremonien, 50 stk562,-1300,-
Byråets honorar, avgiftsfri del400,-2500,-
Byråets honorar, utenfor avgiftsområde1900,-1900,-
Administrasjonskostnad830,-830,-
Annonse i Folkebladet, 1 spalte918,-2772,-
Blomsterpynt til kisten800,- 6000,-

Mva er inkludert i de beløp som er momsbelagt.
(Eventuelle tillegg kan være: minnesamvær og gravmonument)

Gravferdsstøtte:

Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 22.723,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.
For mer informasjon, se Ved dødsfall «Trygdeytelser og pensjoner».

Honorarer:

Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i  forskjellige poster. Avgiftsberegningen er komplisert. Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også forskjellige satser. Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging, herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige. Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.

Kommunale avgifter:

I henhold til prislisten hos kirkevergen. For boende i egen kommune er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste. Ved kremasjon tilkommer kremasjonsavgift fra kommunen avdøde kremeres i.