Livssynsåpen seremoni

Å markere livets slutt med en verdig seremoni, betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd er også viktig for mange pårørende.                       Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.
Sandbakk Begravelsehjelp kan veilede og bistå gjennomføringen.
For mer informasjon se info fra kulturdepartementet