Nyheter

Blomsterfond

Alle menighetene våre gir mulighet til å kjøpe kort til inntekt for blomsterfondet istedenfor blomster i forbindelse med begravelser. Fondets midler brukes ikke til stell av den enkeltes gravsted, men til forskjønnelse av gravlundene i kommunen, slik som blomster, blomsterjord, lønn til sommerhjelp, sittebenker, blomsterkasser m.m. Kortet som har bilde, påtrykt tekst, minneord og navn på giver, blir gitt til pårørende før begravelsen.

Kortene koster fra kr 100,- og kan kjøpes hos:

 • Bardu menighetskontor, tlf: 771 85260
 • Berg prestekontor, tlf: 990 15613
 • Dyrøy menighet, tlf: 913 67654
 • Lenvik menighet, tlf: 778 50200
 • Målselv menighetskontor, tlf: 778 30890
 • Sørreisa menighet, tlf: 905 42231
 • Torsken prestekontor, tlf: 941 50241
 • Tranøy prestekontor, tlf: 941 50241

Skrifthugging

Sandbakk Begravelsehjelp har en samarbeidsavtale med skrifthugger som utfører alt innen navnehugging, oppussing, sliping, flytting samt montering av utstyr til monumenter. Lokal tilhørighet gjør at han kan utføre tjenester hele sesongen bare forholdene tilsier det. Ta kontakt med oss i Sandbakk Begravelsehjelp for pris, bestilling av tjenester samt råd og veileding.

                                                                                                                            

Dyrekister

Sandbakk Begravelsehjelp kan nå levere dyrekister i fire forskjellige størrelser.

 • S (katt, kanin m.m) uten håndtak. Pris kr. 750,- inkl.mva
 • M (stor katt, puddel m.m) med tauhåndtak. Pris kr. 950,- inkl.mva
 • L (Rottweiler, Labrador m.m) med tauhåndtak. Pris kr. 1.100,- inkl. mva
 • XL (Mastiff, St. Bernard m.m) med trehåndtak. Pris kr. 1.300,- inkl mva

                                                                                                                            

Dyrekrematorium

I Gumpedalen, 15 km sør for Sørreisa sentrum, ligger Ditt Smådyrkrematorium. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående kremering av kjæledyr.

www.dittsmadyrkrematorium.no

Skrifthugging

 

 

Dyrekiste copy