Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt:

 • Inngangsmusikk*
 • Klokkeringing
 • Preludium (solospill eller forspill til salme)
 • Åpningssalme
 • Inngangsord, bønn og minnetale
 • Korte hilsener, dikt, blomsteropplesning*
 • Solospill eller salme
 • Skriftlesning
 • Salme før talen
 • Prestens tale
 • (Jordpåkastelse ved bisettelse)
 • Herrens bønn (Fader vår)
 • Salme etter talen
 • Postludium (spilles av organist, her kan eventuelt solist medvirke) Spilles mens kisten bæres ut.
 • Ved begravelse følger rituale med skriftlesning, bønn, velsignelse, jordpåkastelse og salme ved graven. Kisten senkes.

*valgfritt, ikke en del av et obligatorisk rituale

Ved bisettelse fra kirke bæres kisten ut til begravelsesbilen under postludiet.
Det tas avskjed ved kirken og begravelsesbilen forlater.