Planleggingen

Start planlegging av gravferden

Døden kommer brått, selv når den er ventet

Selv når alder eller sykdom gjør døden til en naturlig utgang, kommer øyeblikket plutselig. Og livet er forandret. Stilt overfor døden reagerer vi på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå blir svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse like sterk som følelsen av sorg.

Ta kontakt med oss

Vi anbefaler at pårørende tar kontakt med oss og avtaler en samtale på byråets kontor. Vi kommer gjerne til samtale i hjemmet, men anbefaler likevel at dette gjøres på vårt egnede samtalerom. Etter endt samtale med oss gis et fullstendig prisoverslag.

Vi kan hjelpe med å skape en verdig avskjed

For Sandbakk Begravelsehjelp er det viktig at høytideligheten blir et varmt og vakkert minne om avdøde, og lever opp til de etterlattes ønsker og forventninger. Vi kan arrangere hele eller deler av gravferden med veiledning, offentlige meldinger, kiste, transporter, urne, blomster, annonsering, programhefter, seremonien, minnesamværet samt eventuelle stønader. Du er alltid velkommen til å henvende deg til oss for og få veiledning om de forskjellige muligheter som finnes for begravelse og bisettelse. Vi har lang erfaring, høy kompetanse og stor lokal kunnskap. Takk for tilliten du viser oss ved å velge Sandbakk Begravelsehjelp.